Seminar Pertahanan Diri Wanita sedang dihoskan oleh Windsor Watch Kejiranan pada 22 Februari 2014.

Ahli Akademi Seni Mempertahankan Diri Naga Tersembunyi akan mengajar kelas, memberikan peluang kepada wanita untuk mempelajari pelbagai teknik keselamatan, serta komponen penting dalam mempertahankan diri.
Kosnya ialah $ 25, dan akan menuju ke arah sokongan berterusan program pencegahan jenayah. Ruang terhad kepada 50 pendaftar pertama.