Inovasi memukul kami dari semua pihak. Artikel ini merangkumi holster keselamatan baru, pemandangan pistol baru, kit amalan kering dan "arah yang selamat" untuk amalan kering.

Safariland ALS Holsters
Safariland telah memperkenalkan garis keselamatan keselamatan baru. Dikenali sebagai ALS (Sistem Pengunci Automatik) pusat garis garisan adalah peranti mengunci dalaman yang menjaminkan pistol sebaik saja pistol disatukan. Tiada pergerakan atau manipulasi lain yang diperlukan untuk memastikan pistol tidak terjatuh.