VIDEO:

Gill Arm Lock untuk Glock pistol. Pistol lebih stabil apabila Gill Arm Lock dipasang. Gill Arm Lock adalah sah untuk membeli dan menggunakan, tidak ada keperluan permit khas lesen untuknya.
Tiada alat yang diperlukan untuk memasang Gill Arm Lock ke pistol anda. Majalah boleh ditukar sementara Gill Arm Lock dipasang pada pistol tanpa sebarang sekatan.

GALERI IMEJ:

1 dari 4 Gill Firearms | Gill Arm Lock
Gill Firearms | Gill Arm Lock

2 dari 4 Gill Firearms | Gill Arm Lock
Gill Firearms | Gill Arm Lock

3 daripada 4 Gill Firearms | Gill Arm Lock
Gill Firearms | Gill Arm Lock

4 dari 4 Gill Firearms | Gill Arm Lock
Gill Firearms | Gill Arm Lock

Untuk GLOCK Pistols (G17, G19, G20, G22, G23, G25, G31, G32, G34 DAN G35)

Untuk maklumat lanjut, layari www.gillfirearms.com